RKW Pomorze Zachodnie i Środkowe
logo

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Sędziego Okręgowej KW

Składam doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Pana Sędziego Okręgowej Komisji Wyborczej, który prowadząc, w dniu 07.05.2015r w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie przy ul. Matejki 22, szkolenie dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zasugerował brak konieczności liczenia kart do głosowania przez komisję w momencie ich przyjmowania. Pan Sędzia stwierdził, że konieczność taka nie występuje ponieważ karty są liczone przez maszyny w drukarni. Tak podana informacja jest sprzeczna z rozdziałem II, pkt 15 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015r. (M.P. z 2 kwietnia 2015r. Poz.300) w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i rodzi podejrzenie celowego wprowadzenia w błąd członków komisji.

RKW Szczecin

Powiat - Gmina: 
Szczecin