RKW Pomorze Zachodnie i Środkowe
logo

Komunikat Oddziału RKW Szczecin po wyborach do Sejmu i Senatu RP

W dniu 25 października 2015 odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Tak jak w całej Polsce, także i w naszym województwie obserwowane i kontrolowane były przez Ruch Kontroli Wyborów. Tym razem szczeciński oddział Stowarzyszenia RKW, wyznaczył sobie trzy główne cele: 1. wydelegować jak najwięcej naszych wolontariuszy do pracy w komisjach wyborczych; 2. zachęcić naszych członków i sympatyków do zgłaszania się jako mężowie zaufania oraz 3. zaprosić do naszego województwa obserwatorów zagranicznych i razem z nimi skontrolować pracę jak największej liczby komisji wyborczych (korzystając z ich autorytetu i powagi funkcji). 

W sumie udało się skierować do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Szczecinie 51 osób (za pośrednictwem trzech komitetów wyborczych), ponadto RKW skierowało męża zaufania do Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie oraz 11 mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie. Stowarzyszenie RKW o. Szczecin opiekowało się także siedmioma międzynarodowymi obserwatorami, którzy wraz dodatkowymi z mężami zaufania delegowanymi przez RKW przeprowadzili kontrole w 75 obwodowych komisjach wyborczych na terenie powiatów polickiego, gryfickiego, gryfińskiego, pyrzyckiego i goleniowskiego. Nie zrezygnowaliśmy oczywiście także z gromadzenia danych z upublicznionych protokołów OKW. Tym razem udało się to w odniesieniu do niemal połowy komisji obwodowych w Szczecinie. Z tej próbki uzyskano następujące wyniki głosowania:

Wybory do Sejmu RP, dane z 91 OKW w Szczecinie:

frekwencja 55.09 %

głosy nieważne 1.39 %

28.03%   PiS

33.13%   PO

4.77%     Razem

6.05%     KORWIN

1.47%     PSL

8.52%     Zjednoczona Lewica

7.59%     Kukiz'15

10.42%   .Nowoczesna

Wybory do Senatu RP, dane z 89 OKW w Szczecinie:

frekwencja 55.54%

głosy nieważne 3.43%

12.54%   Czesława Christowa

31.27%   Kazimierz Drzazga

36.81%   Tomasz Grodzki

2.77%     Bartłomiej Toszek

16.60%   Patryk Zbroja

Warto zwrócić uwagę na fakt, że udaje nam się powoli zwiększać naszą aktywność jako bezpośrednich uczestników procesów wyborczych, a nie jedynie rejestrować ich wyniki, policzone już wcześniej przez innych. To wyjątkowo pozytywna zmiana. Druga uwaga jest natury ogólnej. Podczas gdy liczba głosów nieważnych w wyborach samorządowych sięgała nawet 50% (podobno z powodu użycia do głosowania broszury), tym razem zamknęła się w kwocie 1-5% (średnia dla całego kraju to zaledwie 2,5%), przy czym była najniższa w wyborach do Sejmu, gdzie także tym razem używano do głosowania książeczki. I obserwacja druga. Niemniej ciekawa. 

Wyniki prognoz sprzed lokali wyborczych, tzw. exit poll, które w przypadku wyborów samorządowych sięgały kilkunastu procent, tym razem maksymalnie oscylowały wokół 1%. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób włączyły się w obywatelską akcję kontroli wyborów, w szczególności tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię, abyśmy mogli mieć pewność, że przynajmniej tam, gdzie oni byli obecni, do oszustw czy zwykłej niestaranności nie dochodziło. Pozostaje niestety jeszcze problem całego, bardzo nieszczelnego i łatwego do obejścia, systemu wyborczego w Polsce. Jego reforma, albo nawet zbudowanie od początku, to nasz kolejny cel. Tym razem możemy liczyć na życzliwą uwagę Kancelarii Prezydenta, który już zaprosiła Stowarzyszenie RKW do konsultacji w tej sprawie. Mamy nadzieję, że niedługo przestanie obowiązywać w Polsce zasada, że nie tak ważne jest kto głosuje, ile kto te głosy liczy. Czego z wdzięcznością za dotychczasowy trud i z nadzieją na dalszą konstruktywną współpracę, wszystkim życzymy.

Andrzej Armiński i Piotr Briks

Stowarzyszenie RKW w Szczecinie

Powiat - Gmina: 
Szczecin